Go Safe

Hafan

Beth yw GanBwyll?

GanBwyll yw Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru. 
Ein nod strategol yw sicrhau mai ffyrdd Cymru yw'r rhai mwyaf diogel yn Ewrop trwy:

  • Addysg
  • Peirianneg
  • Gorfodi'r gyfraith

Cliciwch i gael gwybod mwy am ein gwaith.  

Help i ddeall y broses,
atebion i Gwestiynau Cyffredin
offeryn chwilio am Gamerâu,
Tystysgrifau Camerâu.

Tybed a allwch chi yrru o gwmpas Trac Ceir GanBwyll heb gael pwyntiau cosb?

Gwneud cais am drwydded yrru, prynu rhif cofrestru personol neu brynu eich disg dreth ar-lein. Cewch wybod mwy cliciwch yma ......

Oes goleuadau Stryd Yno?  Os felly, mae'n 30 oni nodir yn wahanol. Ewch i www.streetlightsmean30.co.uk
 

 

Mae’r polisi hwn yn cwmpasu’r defnydd o wybodaeth bersonol am yr unigolyn y mae’r Bartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd yn ei chasglu pan fyddwch yn ymweld â www.ganbwyll.org

Chwilio am Gamerâu

Pigwch un o'r dewisiadau chwilio isod:

e.e. 'A470' neu Mumbles Road

Link to home page