Go Safe

Camerâu Diogelwch Symudol

Camerâu Diogelwch Symudol

Mae gan GanBwyll nifer o faniau a beiciau modur â'u marciau arnynt ledled y wlad a ddefnyddir mewn gwahanol fannau i ddal pobl sy'n goryrru neu'n gyfrifol am droseddau traffig eraill.

Mobile Safety Cameras

Gyda'r cerbydau hyn mae Swyddogion Heddlu neu Staff Heddlu sydd wedi cael hyfforddiant llawn ac maent yn gwylio cyflymder cerbydau sy'n pasio'r faniau. Os byddant o'r farn bod y cerbyd yn mynd dros y terfyn cyflymder, maent yn defnyddio'r offer a ddisgrifir isod i gadarnhau'r farn honno a chofnodi hynny er mwyn erlyn y gyrrwr.

Yr offer mesur cyflymder a ddefnyddir amlaf gan y tîm symudol yw Speedscope LTI 20-20 TS/M. Dyfais laser yw hon ac mae wedi'i chysylltu'n uniongyrchol â system DVD ddigidol sy'n rhedeg yn barhaus yn ystod y cyfnod gorfodi. Yn ogystal, rydym yn defnyddio nifer fach o ddyfeisiau sy'n recordio i VHS yn lle DVD.

Officer on location

Mae'r LTI 20/20 yn sicrhau bod pob trosedd yn cael ei dal ar gamera fel y gellir dangos y llun i'r troseddwr. Gellir defnyddio'r Speedscope i ddilyn cerbydau hyd at 1,000 metr i ffwrdd ond mae'r rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud yn nes o lawer at y cerbyd gorfodi. Cofnodir yr amser, y dyddiad, y cyflymder, y pellter, cod y safle ac i ba gyfeiriad y mae'r cerbyd yn teithio ar y llun i ddangos i'r gyrrwr sy'n troseddu.

Cafodd yr offer gymeradwyaeth math gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar 1 Tachwedd 1993 a chafwyd cymeradwyaeth newydd yn 2007 i ddefnyddio'r system recordio i DVD yn lle'r system VHS.

Cynnal a chadw'r offer

Mae'r camera a'r systemau recordio yn unedau dan sêl a gwneir y gwaith cynnal a chadw gan y gwneuthurwyr.

Tystysgrifau Calibradu

Mae'r camerâu diogelwch a'r offer cysylltiedig wedi bod trwy brofion llym gan adran wyddonol y Swyddfa Gartref ac maent wedi cael Cymeradwyaeth Math y Swyddfa Gartref. Er mwyn cael y gymeradwyaeth hon, mae'n rhaid i'r offer gael ei galibradu, ei ddefnyddio gan bobl a hyfforddwyd yn arbennig a'i ddefnyddio yn unol â gofynion yn gwneuthurwr. Caiff y sawl sy'n defnyddio'r offer eu hyfforddi i'w ddefnyddio'n iawn (gellir dangos tystiolaeth o'r trefniadau hyfforddi yn y llys) a chaiff yr offer ei galibradu.

Chwilio am Gamerâu

Chwilio am safleoedd camerâu diogelwch yng Nghymru.

Cwestiynau Cyffredin

Chwilio am ateb. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin.

Link to home page