SiteAlias

Page title

Cofiwch y Cyfyngiadau

Ydych chi'n gwybod bod gwahanol derfynau cyflymder cenedlaethol ar gyfer gwahanol fathau o gerbydau a bod y terfyn cyflymder cenedlaethol mewn grym ar bob ffordd os nad oes arwyddion yn dweud fel arall? Eich cyfrifoldeb chi yw bod yn ymwybodol o'r terfynau cyflymder ar gyfer y math o gerbyd yr ydych chi'n ei yrru.

Sylwch: Nid yw'r terfynau cyflymder hyn yn disodli unrhyw gyfyngiadau a bennir gan ddyfeisiau cyfyngu cyflymder. I gael rhagor o wybodaeth am ddyfeisiau cyfyngu cyflymder, darllenwch Road Vehicles (Construction and Use) Amendment No. 5 Regulations 2005 (Road Traffic Act 1988)" and "A Guide to Speed Limiter Requirements"

Know your limits
Chwilio am Gamerâu

Chwilio am safleoedd camerâu diogelwch yng Nghymru.

Cwestiynau Cyffredin

Chwilio am ateb. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin.

Link to home page