SiteAlias

Page title

Cerbydau Argyfwng

Os byddwch yn dal cerbyd argyfwng yn ôl, gallai rhywun farw.

 

Nid yw'n anghyffredin i gerbyd argyfwng ymddangos yn sydyn y tu ôl i chi tra byddwch yn gyrru. Fodd bynnag, mae'n bwysig peidio â mynd i banig ac i gofio'r pethau a ganlyn:

  • Rhowch arwydd a thynnwch i mewn os yw'n ddiogel – cadwch olwg am gerddwyr neu feicwyr.
  • Ceisiwch adael cymaint o le ag y gallwch fel y gall y cerbyd argyfwng basio'n ddiogel.
  • Efallai y bydd cerbydau eraill yn dilyn, felly cymerwch eich amser wrth ailgychwyn. 

 

Chwilio am Gamerâu

Chwilio am safleoedd camerâu diogelwch yng Nghymru.

Cwestiynau Cyffredin

Chwilio am ateb. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin.

Link to home page